Kto jest odpowiedzialny za opłacenie podatku od pojazdu?

Przy zakupie samochodu obowiązuje podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), choć istnieje kilka wyjątków od tego wymogu. Zalecamy przeczytanie naszych porad, jeśli już zdecydowałeś się na markę i model samochodu. Wyjaśniamy wszelkie nierozstrzygnięte pytania dotyczące podatku od zakupu samochodu.

Zakup samochodu to ekscytujące przeżycie dla każdego, kto kiedykolwiek to zrobił. Jednak emocje związane z nowym zakupem nie powinny przesłaniać trudności formalnych. Musisz zarejestrować swój samochód w urzędzie, wykupić ubezpieczenie, a czasem nawet złożyć deklarację w urzędzie skarbowym i zapłacić podatek od zakupu.

Czy musisz płacić podatki od zakupu samochodu?

Tylko nabywcy, którzy dokonali zakupu i sprzedaży samochodu z osobą fizyczną w Polsce, zobowiązani są do zapłaty podatku od zakupu samochodu. Korzystanie z pośrednika, takiego jak dealer samochodowy, może pomóc w uniknięciu tego podatku.

Osoby, które kupują samochód za mniej niż 1000 zł są zwolnione z płacenia podatku. PCC nie musi płacić za używane samochody zakupione na użytek osoby niepełnosprawnej.

Osoby, które są zwolnione z płacenia podatku od zakupu samochodów, muszą być w jakikolwiek sposób odróżnione od tych, które podlegają opodatkowaniu. Pojazdy należące do tych osób należą do nich:

Kupując pojazd w salonie samochodowym, właścicielu salonu samochodowego lub osobie prowadzącej firmę, należy zapłacić podatek akcyzowy, jeśli pojazd został sprowadzony spoza Polski.
Co do zasady, jeżeli strony transakcji podpisały umowę cywilnoprawną, wymagany jest podatek od zakupu samochodu. Sprzedawcy wysyłający faktury VAT lub faktury marży VAT nie muszą płacić podatków PCC.

Ile podatku należy zapłacić przy zakupie samochodu?

W czynnościach cywilnoprawnych od wartości przedmiotu transakcji, jakim jest pojazd, pobierany jest podatek w wysokości 2%. Kupujący samochód jest odpowiedzialny za ustalenie kwoty i zdeponowanie jej na rachunku bankowym urzędu skarbowego. W przypadku kupujących urząd skarbowy nie wezwie ich, ale jeśli wykryje niedbalstwo w tym zakresie, uzna to za przestępstwo skarbowe. Ma pięć lat na zapłacenie należnych podatków i nie warto ryzykować, że urzędnicy zapomną lub nie zauważą. Kiedy urząd skarbowy zażąda zapłaty, ile będziesz winien? Rachunek może być dość drogi.

Podatek PCC od samochodu o wartości 20 000 zł wynosi 400 zł, co jest proste do obliczenia. Jeśli organy wykryją naruszenie przepisów podatkowych, będą zobowiązane do zapłaty należnego podatku oraz odsetek i kar. Możliwa jest kara do 33 000 zł. W efekcie nie warto ryzykować i narażać się na dużą grzywnę.

Czy muszę zapłacić podatek od zakupu mojego nowego samochodu w momencie zakupu?

Podatek należy wpłacić w całości w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Obydwaj nabywcy muszą złożyć deklarację PCC-3 (formularz PCC-3/A w przypadku dwóch nabywców) w ciągu tej samej liczby dni. Złożenie tzw. „aktywnej żałoby” jest dozwolone dla tych, którzy złożyli oświadczenie, ale jeszcze nie zapłacili podatku. Podatnik oświadcza, że ​​popełnił błąd i obiecuje go naprawić, w tym przykładzie, od razu spłacając zaległości podatkowe wobec urzędu skarbowego.

Jeśli chcesz, możesz złożyć deklarację osobiście w urzędzie, pocztą lub online. Jeśli chodzi o podatki, najlepszym miejscem do odwiedzenia jest miasto kupującego (lokalna jurysdykcja).

Według urzędu skarbowego kwota podatku, który został zadeklarowany, może nie być dokładna. W rezultacie mogą spodziewać się wezwania do stawienia się przed sędzią w celu wyjaśnienia ich zakupu.

 

 

Zobacz również:

Lex Uber już w Polsce

Wyjazd samochodem na Słowację

Wyposażenie po VIN

Rejestracja motocykla

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu a stłuczka na parkingu